U pomalších zariadení alebo internetového spojenia môže
nahrávanie trvať až 30 sekúnd